Title
Jasle Happy Baby
Kategória
Listing Categories
Jasle
Lokalita
Listing Location
Banská Bystrica
Facebook

Jasle Happy Baby

Našou snahou je vytvoriť ideálne prostredie na rozvoj myslenia, tvorivosti a zručnosti dieťatka a to všetko jeho vlastným tempom. Dôraz kladieme tiež na rozvoj samostatnosti citové vnímanie a správanie sa. Pomáhame im adaptovať sa na nové podmienky, zvykať si na čas strávený bez rodičov. Snažíme sa o rozvoj osobnosti každého dieťatka.

Naše jasličky sa nachádzajú v príjemnom prostredí rodinného domu, k dispozícii máme veľkú záhradu s množstvom zelene a tiež detské ihrisko  prispôsobené požiadavkám detičiek predškolského veku.

Prečo dať dieťatko práve k nám?

Jasle Happy Baby poskytuje pravidelnú dennú starostlivosť od 6:30 do 16:30 od pondelka do piatku. Nástup do jaslí je možný počas celého roka, v prípade voľného miesta aj ihneď.

Naše zariadenie  je určené pre detičky od 1,5 do 4 rokov. Našim cieľom je vytvoriť pre detičky rodinné prostredie v kolektíve maximálne 10 deťúreniec.

Jasle Happy Baby poskytujú stravu pripravovanú zodpovedajúcu veku detičiek. Podporujeme hlavne zdravý životný štýl. Dbáme na to aby detičky prijímali veľa rôznych druhov potravín, veľa zeleniny, ovocia, celozrnného pečiva, mliečnych výrobkov, strukovín a chudého mäsa. Pitný režim zabezpečujeme neperlivými detskými vodami, detským čajom, detičky majú počas celého dňa voľný prístup k nápojom.

Jasle Happy Baby pre detičky pripravujú hravou formou rôzne aktivity, pri ktorých sa bude rozvíjať ich:

  • samostatnosť pri obliekaní a vyzliekaní
  • osvojovanie si režimu stravovania a základy kultivovaného stolovania, samostatne papať a piť z pohárika
  • hygienické návyky zodpovedajúce veku dieťatka, umývanie rúk pred jedlom, čistenie zúbkov …
  • rozvíjať oblasti vnímania. Dieťatko počúva a začína rozumieť jazyku skôr, než je schopné rozprávať čítať alebo písať . Prvé slová, slovná zásoba,  je rozširovaná formou prijímania podnetov z vonkajška. Zdokonaľujú sa v nich  zmyslové funkcie, toto sa deje formou počúvania rozprávok a piesní , sledovaním detských filmových a divadelných programov
  • pohybové aktivity.Pohybové hry a podpora fyzickej aktivity má významnú funkciu v motorickom vývine. Dieťatko získava pohybové zručnosti a zároveň orientáciu v priestore  formou lozenia, plazenia, preliezania. Skok, preskok, chôdza v rytme, rytmické bubnovanie rúčkami je pravidelnou súčasťou programu.
  • kreativita. Hra je prirodzenou činnosťou detičiek pri ktorej si precvičujú  predstavivosť, pamäť, zdokonaľujú zručnosť a tvorivú fantáziu. Hrou detičky získavajú skúsenosti nevyhnutné pre rozvoj ich celkovej osobnosti. Sú to napríklad hry so stavebnicami, kreslenie, maľovanie, lepenie, vystrihovanie.
Amenities
Data not found.
Video
FAQ
Review
0 Reviews
TagLine
No data
Hotel
SeeGo
REZERVÁCIA S BOOKING.COM REZERVÁCIA S BOOKING.COM Grand Boutique Hotel SergijoGrand ...
Closed Now
Detail info
Website
Email
Address
AdressNa Karlove 23, 974 01 Banská Bystrica
Contact Phone 1
Listing Keyword
No data