Title
AGEL Diagnostic
Kategória
Listing Categories
Nemocnica
Lokalita
Listing Location
Banská Bystrica
Facebook

AGEL Diagnostic

Naše nové pracovisko AGEL Diagnostic sa nachádza na adrese – BB, Cesta k nemocnici 1 (areál starej nemocnice, budova za Stredoslovenským ústavom srdcových a cievnych chorôb a.s.).

Kombinované PET/CT vyšetrenie predstavuje jeden z najmodernejších hybridných zobrazovacích prístrojov dnešnej medicíny a naša spoločnosť Vám ponúka využitie služieb pre vašich pacientov. Na PET/CT pracovisku v Banskej Bystrici je nainštalovaný najmodernejší prístroj firmy Siemens, ktorý v sebe spája jedinečnú technológiu prvého molekulárneho multidetektorového CT a veľmi presného PET skenera (Biograph mCT). Táto duálna zobrazovacia modalita je u väčšiny nádorových ochorení nenahraditeľná pri stagingu, kontrole efektu terapie a pri zisťovaní včasných recidív. Kombinácia pozitrónovej emisnej tomografie spoločne s CT vyšetrením predstavuje silný diagnostický nástroj, pri ktorom sa využíva ako pozitrónový žiarič fluórodeoxyglukóza.

Personálne je pracovisko vybavené skúsenými zdravotníckymi pracovníkmi v tomto odbore a to lekármi, fyzikom, rádiofarmaceutom a rádiologickými asistentmi.

Objednávanie pacientov – lekár podrobne vyplní originálnu žiadanku o PET/CT vyšetrenie, ktorá je umiestnená na webstránke spoločnosti AGEL Diagnostic s vyznačeným kontaktom na pacienta, s uvedením adresy, telefónneho čísla, prípadne emailovej adresy. Objednávka pacientov na termín vyšetrenia bude prebiehať telefonicky na tel. čísle +421 48 418 0338, alebo na mobilnom tel. čísle +421 918 840 084, alebo e-mailom na info@ageldiagnostic.sk Vyplnenú žiadanku je potrebné zaslať pred vyšetrením e-mailom, alebo poštou na adresu: AGEL DIAGNOSTIC a.s. Cesta k nemocnici 1, 975 17 Banská Bystrica.

Ak sa pacient z vážnych dôvodov nemôže na vyšetrenie dostaviť v určený termín, je potrebné túto informáciu včas oznámiť na pracovisko na telefónnom čísle, e-mailom, alebo osobne. Pacient bude preobjednaný a namiesto neho môže byť vyšetrený ďalší pacient. Vyšetrenia sú počtom prísne plánované z dôvodu ekonomickej a časovej náročnosti vyšetrenia.

 

Amenities
Data not found.
Video
FAQ
Review
0 Reviews
TagLine
No data
Hotel
SeeGo
REZERVÁCIA S BOOKING.COM REZERVÁCIA S BOOKING.COM Grand Boutique Hotel SergijoGrand ...
Closed Now
Detail info
Address
AdressCesta k nemocnici 1, 975 17 Banská Bystrica
Contact Phone 1
Listing Keyword
No data